KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
MAGNET ADAY GİRİŞİMCİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni(Metin), veri sorumlusu sıfatıyla ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.(İTÜ ARI Teknokent yada Şirket) olarak siz Magnet aday girişimci çalışanlarının kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için Şirketimizin web sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (Politika) inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Politika dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz Magnet başvuru süreçlerinin yürütülmesi; Magnet değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK’da düzenlenen genel ilkelere uygun olarak ve KVKK m. 5. maddesinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
İTÜ ARI Teknokent tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; yukarıda 1. maddede belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, online başvuru platformu aracılığıyla tarafınızdan elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (açık rızanız, sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaati için zorunlu olması) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre İTÜ ARI Teknokent’in kisiselverilerim@ariteknokent.com.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.