ARI TEKNOKENT ÇEREZ POLİTİKASI

https://itumagnet.com/ 

ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (“ARI Teknokent”) başta kişisel verileriniz olmak üzere bizimle paylaştığınız verilerin gizliliğine ve korunmasına önem vermektedir. ARI Teknokent olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Çerez Politikası, internet sitemizi kullanmanız halinde ARI Teknokent tarafından çerezler vasıtasıyla toplanabilen kişisel verileriniz ve çerez tercihleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. ARI Teknokent işbu Çerez Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere her zaman internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

  1. Çerez Nedir?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınız, tabletiniz, akıllı telefonunuz veya diğer cihazlarınıza yüklenen, sıklıkla harf ve rakamlardan oluşan, küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitemiz, hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile etkileşimde bulunduğunuzda birtakım bilgileri kaydedebilmemize imkân tanımaktadır.

  1. İnternet Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri ve Veri İşleme Amaçları

ARI Teknokent olarak, internet sitemizin performansını optimum düzeye getirmek amacıyla çerezleri kullanmaktayız. Buna göre İnternet Sitemizde kullanılan çerezler;

  • Gerekli Çerezler (Fonksiyonel): Bu çerezler, size internet sitemiz aracılığıyla hizmet sunmamız, internet sitemizin yapmış olduğunuz ayarlara uygun, verimli ve işlevsel çalışması için gereklidir. Buna ek olarak, bu çerezler internet sitemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla da kullanılmaktadır. İnternet sitemize, kullanıcı hesaplarına ve ağımıza potansiyel kusurlu veya şüpheli erişimlerin tespit edilmesi, incelenmesi (örneğin: kimlik hırsızlığı, bot saldırısı, dolandırıcılık) ve teknik sorunların belirlenmesi gerekli çerezler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu tür çerezler aracılığıyla toplanan verilerin saklanma süresi azami 1 yıldır.

 

  • Performans ve Analiz Çerezleri (Google Analytics): Performans çerezleri internet sitemizin ziyaretçilerine ilişkin sayı, ziyaret sıklığı gibi bilgilerin ve ziyaretçilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarına ilişkin bilgilerin elde edilmesi ve bu yolla internet sitemizin performansının değerlendirilmesi ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Buna ek olarak, web analitik araçları da internet sitemizin performansını geliştirmek için üçüncü taraflarca sağlanan oturum çerezleri veya kalıcı çerezler kullanabilmektedir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan tüm bilgiler birleştirilerek anonim olarak tutulmaktadır.

Performans çerezleri tarayıcınız aracılığıyla engellenebilmektedir ve bu çerezlerin engellenmesinin internet sitemizde sunulan hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda performans çerezleri açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, performans çerezlerinin engellenmesi kullanıcı deneyimini iyileştirebilmemizi zorlaştırmaktadır. Bu tür çerezler aracılığıyla toplanan verilerin saklanma süresi oturum süreniz ile azami 2 yıl arasındadır.

  • Reklam Çerezleri: Reklam çerezleri, çoğunlukla, üçüncü taraflarca sağlanan kalıcı çerezlerdir. Bu çerezler size ilgi alanlarınıza ilişkin kişiselleştirilmiş reklam sunmamıza imkan tanır. Buna ek olarak, bu çerezler vasıtasıyla pazarlama kampanyalarımızı izleyebiliriz. internet sitemizde gezinirken sosyal medya hesaplarınızda oturumunuzun açık olması halinde, söz konusu üçüncü taraflar tarayıcınızı izleyebilir ve ilgi alanlarınıza yönelik bir profil oluşturabilir. Reklam çerezleri bu yolla internet sitemizi daha önceden ziyaret etmiş olan kullanıcılara diğer internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam sunmamıza imkan tanır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan tüm bilgiler birleştirilerek anonim olarak tutulmaktadır.

Reklam çerezleri tarayıcınız aracılığıyla engellenebilmektedir ve bu çerezlerin engellenmesinin internet sitemizde sunulan hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda reklam çerezleri açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, reklam çerezlerini engellemeniz halinde kişiselleştirilmemiş ve ilgi alanlarınıza ilişkin olmayan reklamlar görmeye devam edeceksiniz. Bu tür çerezler aracılığıyla toplanan verilerin saklanma süresi azami 3 aydır.

  1. İşlenen Kişisel Veriler ve Hukuki Sebepler

Çerezler kişisel verilerinizin elde edilmesi amacıyla kullanılmamaktadır ancak bazı durumlarda çerezler aracılığıyla toplanan veriler kişisel veri olarak değerlendirilebilecektir. Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla işlendiği hallerde, veri işleme faaliyetleri, başta ölçülülük olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere uyularak ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek olan kişisel veriler, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışlarını, internet sitesine hangi siteden gelindiğini ve internet sitesinden sonra hangi sitenin ziyaret edildiğini, IP bilgisi, konum verileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak bilgileri ifade etmektedir.

İnternet sitemizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz amacıyla yukarıda açıklanan verileriniz, ARI Teknokent tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, internet sitesinde ve kullanıcı deneyimlerinde iyileştirmeler yapılması amacıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken durumlarda ve açık rızanız olması halinde, sizin için kişiselleştirilmiş bir pazarlama hizmeti sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

  1. Seçme Olanakları

İnternet Sitemizin varsayılan ayarlarında sadece gerekli çerezler işletilmektedir. Performans çerezleri, reklam çerezleri ve diğer tür çerezler açık rızanızın alınmasından sonra devreye girmektedir. Bu tür çerezlerin kullanımına ilişkin ayarlarınızı her zaman güncelleyebilirsiniz ve açık rızanızı geri alabilirsiniz.

Çerez tercihlerinizi tarayıcınız aracılığıyla her zaman denetleyebilirsiniz. İnternet tarayıcınızda uygun ayarı seçerek internet sitemiz aracılığıyla çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Halihazırda yerleştirilmiş olan çerezleri, yine internet tarayıcınız aracılığıyla her zaman silebilirsiniz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığına ilişkin detayları tarayıcınızın veya cihaz üreticinizin talimatlarından öğrenebilirsiniz.

Sık kullanılan tarayıcıların konuya ilişkin ayarlar hakkındaki bilgilendirmelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Google Chrome, Chrome Android, Chrome iOS, Safari, Safari iOS, Mozilla Firefox, Internet Explorer