İTÜ MAGNET BAŞVURU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş (“ARI Teknokent”) İTÜ MAGNET programına başvurunuz kapsamında sağladığınız kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi tarafınıza sunulan İTÜ MAGNET Başvuru-Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

İTÜ MAGNET programı başvuru ve değerlendirme süreçleri kapsamında ARI Teknokent tarafından işlenen kişisel verileriniz işbu Açık Rıza Metni’ni onaylayarak beyan ettiğiniz açık rızanıza dayanılarak işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet alınan yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere ve iş ortaklarına, teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin edilen hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Açık rıza vermeniz ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz tarafınıza ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla teknik hizmet alınan yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilecektir.

Açık rızanız ihtiyari olup, rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Açık rızanızı geri almanız, geri aldığınız zamana kadar açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerini etkilemeyecektir.